Styrelsen informerar

Städdag

Årets städdag blir lördagen den 3/10 med samling i garaget kl.10.00

Garaget ska vara tömt på bilar och cyklar.

Principen är obligatorisk närvaro

Välkomna

Styrelsen informerar

Årsstämma 2019

KALLELSE

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma med

Bostadsrättsföreningen Bagarn 769614–5627

Tid:               tisdagen den 14 maj 2019 kl. 19.00

Plats:             Föreningens samlingslokal

Dagordning :

 1. Fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse behörigen skett
 6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor/er revisorssuppleant/er
 16. Val av valberedning
 17. Övriga ärenden
 18. Avslutande av föreningsstämma

Årsredovisningen 2018 kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida:

www.brfbagaren.com

eller kontakta Maria Rönnbäck, sekreterare@brfbagarn.com

telefon: 070-602 74 61

Välkomna

Styrelsen

Styrelsen informerar

Dags att åtgärda besiktningsanmärkningar på garagegolvet.

Då garagegolvet ej godkändes vid garantibesiktningen p.g.a. vattenansamlingar kommer det nu att spacklas och beläggas.

Arbetet påbörjas V4 onsdag 24 januari och avslutas V5 fredag 3 februari.

Under denna period får inga bilar, cyklar eller övrig materiel finnas i garaget eller cykelplatsen.

Cyklar som ej skall användas under perioden kan stå kvar i cykelrummet men kommer ej att bli åtkomliga då ingen får beträda garagegolvet under arbetsperioden.

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att ta ut sina tillhörigheter ur garaget.

Golven får tidigast beträdas lördag 4 februari om inget annat meddelas.

Bilar, cyklar och övrig materiel skall vara borta senast tisdag kväll den 23 januari. Golven i garage måste vara rena och får ej beträdas under arbetet varken på dagar eller kvällar eller nätter.

Styrelsen Bagarn

Styrelsen informerar

Information från styrelsemöte 161107

Hej på er alla!
Här kommer lite information om vad som togs upp på styrelsemötet i måndags.

* Föreningen har nu avslutat diskussionen med Egeryds fastighetsförvaltning gällande garagegolvet. Egeryds kommer att göra om det samt utbetala en ekonomisk ersättning till föreningen.

* Nya portkoder kommer att gälla from 1 dec. Ni kommer att få en lapp i brevlådan med den nya koden.

* Nya madrasser är inköpta till övernattningslägenheterna, så nu kan era gäster sova ännu bättre!

* Vi har beställt reparation av motionscykeln i gymmet.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 5 dec. Kontakta oss gärna om ni har något som ni vill att vi tar upp.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Styrelsen informerar

Byte av leverantör av fiber-tv

Hej igen!

Den 31 oktober blir Bredbandsbolaget ny leverantör av Fiber-tv i brf Bagarn. Vi hoppas att ni alla har fått information om detta i era brevlådor, men om ni saknar den så klicka på bilderna nedan.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

dsc_0201 dsc_0199

Styrelsen informerar

Höstens städdag!

Lördagen den 1 oktober är det dags för höstens gemensamma städdag. Vi träffas i garaget kl. 10.00 och fördelar arbetsuppgifter. Vi vore tacksamma om ni som har cyklar och bilar i garaget kan flytta ut dem innan kl. 10.00 så att vi kan komma igång och städa. Vi bjuder på fika under dagen.

Vi hoppas på god uppslutning, vackert väder och en trevlig dag tillsammans!

Med vänlig hälsning, Styrelsen.