Äntligen dax för en städdag

Den 16 oktober kl 10.00 träffas vi alla inom föreningen igen för att göra fint i våra gemensamma utrymmen och utomhusmiljö.  Gunilla  ser till att vi bjuds på gofika och självklart korv med bröd.

Boka alltså den 16 oktober mellan kl 10.00-12.00 i din kalender. Vi träffas först vid stora parkeringen för en gemensam genomgång av arbetet och därefter sätter vi igång.

Varmt välkomna/Styrelsen

Städdag

Årets städdag blir lördagen den 3/10 med samling i garaget kl.10.00

Garaget ska vara tömt på bilar och cyklar.

Principen är obligatorisk närvaro

Välkomna

Reparationer

Planken mellan våra hus har blivit dåliga.
Under vecka 35 och några veckor framöver kommer Byggtema att reparera planken.

Årsstämma 2020

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl 19.00.

Plats: föreningens garage eller i trädgården pga. covid-19.
Föreningen kommer pga. rådande situation inte bjuda på någon förtäring. Ta också med egen penna.

Ladda ner kallelse med dagordning och fullmakt här: Kallelse
Läs årsredovisning för 2019 här: Årsredovisning 2019

Stamspolning

VOAV har nu aviserat stamspolningen nästa vecka.

Tisdag 1/10  Hus 1

Onsdag 2/10  Radhusen (Hus 4,5 och 6)

Torsdag 3/10 Hus 3

Årsstämma 2019

KALLELSE

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma med

Bostadsrättsföreningen Bagarn 769614–5627

Tid:               tisdagen den 14 maj 2019 kl. 19.00

Plats:             Föreningens samlingslokal

Dagordning :

 1. Fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse behörigen skett
 6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor/er revisorssuppleant/er
 16. Val av valberedning
 17. Övriga ärenden
 18. Avslutande av föreningsstämma

Årsredovisningen 2018 kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida:

www.brfbagaren.com

eller kontakta Maria Rönnbäck, sekreterare@brfbagarn.com

telefon: 070-602 74 61

Välkomna

Styrelsen

Hjärtstartare och annat livsviktigt

Föreningen har nu en Hjärtstartare som finns tillgänglig i garaget. Gå ut och titta var den finns så du snabbt hittar den om den behövs.

Under året hoppas vi kunna erbjuda en kurs i Hjärtlungräddning.

Några datum att skriva in i almanackan

Årsstämma tisdagen den 14 maj kl. 19.00 i föreningslokalen

Städdag lördagen den 18 maj kl.10.00 samling i ett tömt garage

Ingen ska behöva plocka upp efter andra i vår förening.

Soprummet, det är allas vårt ansvar. Var och en har ansvar för sitt skräp stort som smått. Om våra återvinningskärl är fyllda till bredden så finns en returstation på stora grusparkeringen. Kan du inte slänga där så vänta till våra kärl är tomma. Vi får betala extra för sådant som står på golvet. Grovsopor kör du själv till tippen.

Var och en tar hand om sitt skräp. Fimpar, snusbusar, hundlortar och annat som idag blir liggande i garaget, på parkeringen eller gården 

Och så en lite påminnelse

kl. 22.00 varje kväll, ska det vara tyst och tomt i tvättstugorna.

Föreningens trivselregler och annat av betydelse hittar du på vår hemsida.

// Styrelsen

Fröken Spara vann Årets miljöpris!

Sofia Ramström som driver Fröken Spara i föreningens butikslokal vann Årets miljöpris på Örebrogalan igår.

Fröken Spara säljer begagnade kläder och barnartiklar och är en väldigt omtyckt butik bland barnfamiljer i Örebro.
www.frökenspara.se

Som stolta grannar gratulerade föreningen med en blomma!