Styrelsen informerar

Årsstämma 2020

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl 19.00.

Plats: föreningens garage eller i trädgården pga. covid-19.
Föreningen kommer pga. rådande situation inte bjuda på någon förtäring. Ta också med egen penna.

Ladda ner kallelse med dagordning och fullmakt här: Kallelse
Läs årsredovisning för 2019 här: Årsredovisning 2019