Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Bagarn bildades 2008 och är belägen på Södermalmsallén och Krontorpsgatan i Örebro. Föreningens fastigheter består av sex flerbostadshus med 41 lägenheter. Fastigheterna är uppförda av Egeryds fastighetsförvaltning AB.

Adress

Bostadsrättsföreningen Bagarn
c/o Egeryds Fastighetsförvaltning AB
Idrottsvägen 31 B
702 32 Örebro

Org.nr. 769614-5627

Styrelse

Joakim Hermansson, Ordförande
Malene Smedberg, Sekreterare
Josefine Berglund, Ledamot
Lars Andersson, Ledamot
Tony Husa, Suppleant
Håkan Rasmusson, Ledamot
Gunilla Wiland, Suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen:
styrelsen@brfbagarn.se

Föreningens stadgar blev antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 11 juni 2018.
Stadgar

Årsredovisningar

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006