Årsstämma 2019

KALLELSE

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma med

Bostadsrättsföreningen Bagarn 769614–5627

Tid:               tisdagen den 14 maj 2019 kl. 19.00

Plats:             Föreningens samlingslokal

Dagordning:  Enligt stadgarna §19

Årsredovisningen 2018 kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida:

www.brfbagaren.com

eller kontakta Maria Rönnbäck, sekreterare@brfbagarn.com

telefon: 070-602 74 61

Välkomna

Styrelsen