Styrelsen informerar

Reparationer

Planken mellan våra hus har blivit dåliga.
Under vecka 35 och några veckor framöver kommer Byggtema att reparera planken.

Styrelsen informerar

Årsstämma 2020

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl 19.00.

Plats: föreningens garage eller i trädgården pga. covid-19.
Föreningen kommer pga. rådande situation inte bjuda på någon förtäring. Ta också med egen penna.

Ladda ner kallelse med dagordning och fullmakt här: Kallelse
Läs årsredovisning för 2019 här: Årsredovisning 2019